Technician Instrument – Offshore

Introduction

Work Location: Offshore
Duration: ASAP – 31.12.24

Function

 • Overvåking av funksjoner, utføre drift og vedlikehold på SAS, B&G-systemer og andre instrumentsystemer offshore.
 • Følge opp og rapportere i SAP i henhold til prosedyrer og styrende dokumenter, på en sikker og effektiv måte.
 • Støtte og følge opp SKR vedrørende SAS og B&G-systemer.
 • Følge opp og sjekke SAS og B&G-systemer som en daglig rutine, i henhold til ukeplan, vedlikeholdsplaner etablert i SAP, og følge opp og rapportere historikk og avvik. Innføre egnede tiltak for å opprettholde riktig operasjonstilstand.
 • Innføre tiltak øyeblikkelig i tilfelle alarm, ved å følge driftsmanual og/eller mottatte instruksjoner, identifisere og rapportere mulige avvik og samarbeide om å definere korrigeringstiltak.
 • Identifisere og registrere spesifikke driftsparametre ved bruk av egnede midler og fokusere på potensielle avvik.
 • Overvåke og føre tilsyn med planlagte og ikke planlagte nedstenginger og oppstartinger.
 • Delta i koordinering av anleggsoperatørens daglige aktiviteter
 • Koordinere med vedlikeholdsleder og fagansvarlig under vedlikeholdsarbeid.
 • Bidra til opplæring av teknikere for å fremme kunnskap og forståelse for drift av SAS og B&G-systemer i SKR og i felt.
 • Bidra til opplæring på arbeidsplassen av lærlinger for å fremme kunnskap og forståelse for drift av SAS og B&G-systemet i SKR og i felt.
 • Delta ved behov og etter avtale med linjeleder i eksterne aktiviteter for å sikre at brukerbidrag blir tatt med i prosjektutvikling.
 • Delta i SJA ved behov for å sikre at jobben blir utført i henhold til selskap styrende dokumenter og prosedyrer.
 • Delta ved behov i eksterne aktiviteter for å støtte daglige operasjoner eller mindre prosjekter/oppgraderinger..
 • Sikre at interne and eksterne driftsparametre ligger innenfor prosessrammen og bevislegge mulige avvik
 • Fremme en positiv sikkerhetskultur og koordinere støtteaktiviteter, f.eks. sikkerhetsøvelser, granskninger, osv.
 • Utarbeide og ferdigstille relevante rapporter om aktiviteter og sikre at all relevant dokumentasjon er fullstendig, nøyaktig og rettidig, og gir en detaljert skiftoverlevering på arbeidsstedet
 • Følge opp og utføre arbeid i henhold til programmet for førstelinje vedlikehold i SAP
 • Delta og fungere som del av teamet som instrumenttekniker, og utføre dette i henhold til selskap styrende dokumenter og prosedyrer på en effektiv og sikker måte
 • Delta og fungere som medlem i beredskapsorganisasjonen i beredskapssituasjoner og øvelser

Requirements

 • Fagbrev instrument / automasjon
 • 4-5 års relevant erfaring
 • Holde anlegget operasjonelt og i gang som beskrevet i produksjonsplanen, Ptils forskrifter og selskap sine styrende systemer.
 • Støtte operasjonsteamet i utførelse av deres oppgaver.
 • Bidra til at Instrumentteamet kan utføre sine oppgaver
 • Interne:
 • Assistere produksjons-, vedlikeholds- og HMS-disipliner ved behov
 • Samarbeide med onshore støttegruppe ved behov
 • Samarbeide med leverandører av SAS kontrollsystemer
 • Eksterne:
 • Spesialistleverandører etter behov
 • Språk: Norsk og Engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

David Sjåstad
Recruiter
david.sjaastad@dovregroup.com
#LI-DS2


Location

ID

Job ID: #30754