Teknisk Koordinator – Oslo

Introduction

Oppstart: Snarest
Varighet: april 2022 med mulighet for opsjon 1+1 år

Function

Arbeidsoppgaver:
– Være en sentral bidragsyter og prosessdriver i den eksisterende kontakten med fylkeskommune, kommuner, etater, konsulenter og grunneiere
– Sikre nødvendig koordinering mellom utbyggere og oppdragsgiver (byggherre) gjennom blant annet å fasilitere og lede prosesser med utbyggere
– Sikre at oppdragsgivers forpliktelser og rettigheter ivaretas i tråd med tiltredelsesavtaler og reguleringsbestemmelser
– Gjennomføre tekniske, økonomiske, kommersielle og juridiske vurderinger ved oppfølging av avtaler
– Være pådriver i prosess med forhandling av nye avtaler med grunneiere i samarbeid med grunnerverver, kontraktsrådgivere og jurister hos oppdragsgiver
– Bistå prosjektet i utarbeidelse og oppfølging av prosjekteringskontrakter og entrepriser
– Bidra aktivt med å styrke samhold og arbeidsmiljøet i prosjektet
– Bidra i rapportering

Requirements

Ønsket kompetanse/erfaring:

– Sivilingeniør/ingeniør eller annen høyere utdannelse med relevant fagkrets innen bygg og anlegg og/eller eiendomsfag
– Erfaring fra forhandlinger og oppfølging av tiltredelses, grunneier- og/eller utbyggingsavtaler og offentlige prosesser
– Kunne manøvrere i skjæringspunktet fag og ledelse med hensikt å utarbeide gode beslutningsunderlag
– Solide kommunikasjonsevner, norsk skriftlig og muntlig
– God muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlig egenskaper:
– Planleggende og strukturert med god evne til å dokumentere
– Evne og danne seg helhetsbilde av komplekse saker
– Samarbeide godt med både interne og eksterne, sette krav og arbeide effektiv
– Lyttende, tilpasningsdyktig og løsningsorientert
– Være trygg i beslutningsprosesser
– Være proaktiv – du er en pådriver og initiativtaker og motiveres av utfordringer

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #23827