Vergunningen specialist – Den Haag

Function

In algemene zin is de Specialist vergunningen verantwoordelijk voor het in kaart brengen, proactief begeleiden en verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de aanleg van een warmtetransportleiding. De Specialist vergunningen is het gezicht en de contactpersoon voor de vergunningverleners in zijn gebied. De opgave is om in korte tijd inzicht te krijgen in alle benodigde vergunningen, procedures en indieningsvereisten. In contact met de vergunningverleners wordt informatie opgehaald (eisen, randvoorwaarden, wensen etc.) en wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld om de informele en formele procedures conform planning te laten verlopen. Deze informatie kan worden gebruikt om in samenwerking met de Vergunningenmanager en andere teamleden (bv techniek, zakelijk recht, communicatie) een strategie uit te werken. De Specialist vergunningen hoeft niet alles zelf te doen, maar moet wel het overzicht hebben en regie voeren op de te volgen strategie.

De volgende activiteiten worden van de Specialist vergunningen verwacht:

· Opstellen van een vergunningeninventarisatie met procedureplanning en indieningsvereisten
· Ontwikkelen strategie en daaruit volgende gespreksagenda
· Gesprekken voeren met vergunningverleners, al dan niet samen met collega uit andere discipline
· Verzamelen input stakeholders, toewerken naar gedragen oplossingen
· Opstellen, vullen en bijwerken omgevingsmonitor
· Proactief sturen op tijdigheid verkrijging van de benodigde rapportages, tekeningen en andere indieningsvereisten voor de vergunningsaanvragen.
· Proactief monitoren en positief beïnvloeden van het vergunningverleningsproces.
· Afstemming met Vergunningenmanager en Omgevingsteam, delen hoofdpunten, voortgang planning, (gebied overstijgende) issues etc.
· Samenwerking met andere disciplines: communicatie, stakeholdermanagement, zakelijk recht, techniek etc.

Requirements

· Ervaring met vergunningenmanagement binnen een infrastructureel project in een complexe omgeving met diverse stakeholders met uiteenlopende belangen
· Kennis van planologische procedures
· Ervaring met het inzichtelijk maken van de belangen van verschillende (publieke) actoren en eventueel bijbehorende (project-) risico’s te benoemen en te mitigeren.
· Ervaring in samenwerken met diverse projectdisciplines, waaronder techniek, grondzaken, stakeholdermanagement en communicatie;
· Kennis van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement
· Kennis van leidingaanleg en warmte is een pré

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Roman Stepankov
Account Manager
Roman.Stepankov@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #23989