senior instrument/automasjonsingeniør – Stavanger/Bergen

Function

– Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.

– Estimering og planlegging av arbeidsomfang innen disiplinen.

– Utarbeide designunderlag og tekniske løsninger for SAS og feltinstrumentering.

– Utarbeide og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner og oppdatere kundedatabaser med metadata.

– Jobbsette og utarbeide arbeidsunderlag for installasjon.

– Spesifisere og bestille nødvendig materiell, bulk og pakkeinnkjøp.

– Pakkeansvarlig for innkjøp av instrumentering og og teknisk oppfølging av utstyrsleverandører.

– Pakkeansvarlig for SAS, utarbeide underlag for SAS-leverandør og samarbeid med og teknisk oppfølging av leverandør av kontrollsystem.

– Samhandle med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Continue reading “senior instrument/automasjonsingeniør – Stavanger/Bergen”