FDV Koordinator – Tønsberg

Introduction

Stillingsstørrelse: 100%

Oppstart: Bistanden påbegynnes så fort som mulig, antatt oppstart 01.01.2023.

Varighet: Bistanden løper inntil 31.12.2023.

Oppdraget er i utgangspunktet ut 2023, men med mulighet for forlengelse opp til tre år

Continue reading “FDV Koordinator – Tønsberg”