Material Senior engineer – Bergen

Introduction

Work Location: Bergen
Duration: 05/08/2024 – 31/12/2026

Function

Som materialingeniør vil man delta både i studie og detaljprosjektering. Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for material i prosjektet. Eksempel på arbeidsoppgaver vil være:
• Vurdere optimale løsninger ved materialvalg for rør, ventil og utstyr
• Oppfølging av innkjøpspakker og leverandører
• Disiplinsjekk av sertifikater og prosedyrer for material, sveising, NDT og overflatebehandling
• Rådgivning og evaluering av material og korrosjonsrelaterte skademekanismer
• Utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter

Requirements

Required Education:
• Bachelor- eller Mastergrad innen materialteknologi eller annet relevant fagområde Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for manglende utdannelse

 
Required Work Experience:
• 5-10 års erfaring innen olje og gass relatert virksomhet 
• Erfaring fra arbeid med vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid

Required Qualifications: 
• Kjennskap til offshore prosessystemer,
• God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og API standarder

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com
#LI-CH1Location

ID

Job ID: #32585