Dovre Group Consulting

High Value Project Management Services

Management Consulting // Project Personnel // Renewable Energy

Dovre Group Consulting

Effective development and execution of major investment projects

Prosjekteierstyring, prosjektledelse og kontraktsledelse innen utvikling og
gjennomføring av store og komplekse investeringsprosjekter i privat og offentlig sektor.

LEDELSESRÅDGIVNING
PROSJEKTLEDELSE
KONTRAKTLEDELSE
PROSJEKTPERSONELL

Management Team

Stein Berntsen

CEO

Steven Richardson

Director Personnel

Karin Kaasen

Director Contract Management

Kent Mikael Rosseland

Partner Consulting

Christine Skodvin

Recruitment Manager

Suvic Oy’s subsidiary Suvic AB
has signed a BoP contract to
build two wind farms in Sweden

Read more – See News section

We support a green future

Increasing our share of green projects

Mo i Rana lufthavn

Nytt regjeringskvartal

Follobanen

Langskip CCS

Dovre Group Consulting

Effective development and execution of major investment projects

Ledelsesrådgivning og operativ ledelse innen prosjekteierstyring, porteføljestyring av prosjekter, usikkerhetsstyring, prosjektmodeller, krav til beslutningsunderlag, prosjektkontor, benchmarking, markedsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, gjennomførings- og kontraktsstrategier, prosjektorganisering, prosjektstyring, anskaffelser, kvalitetsledelse og sikkerhetsledelse.

Likestilling, mangfold og inkludering er viktige verdier for selskapet, som vi arbeider systematisk med i forbindelse med rekruttering, betingelser og utvikling av den enkelte. Videre foretar vi aktsomhetsvurderinger om menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen bedrift og leverandørkjeden, i henhold til åpenhetsloven, se vår redegjørelse her:

DGC Åpenhetsloven Redegjørelse 2022

 

 

Kompetanseområder

Prosjekteierstyring og porteføljeledelse
Usikkerhets- og risikostyring
Konseptvalg og prosjektevaluering
Prosjekt- og programledelse
Kontrakts- og innkjøpsledelse
Kvalitets- og sikkerhetsledelse

Bransjer

Samferdsel
Bygg og eiendom
Kraftoverføring
Karbonfangst og -lagring
IT og telekom
Helse
Forsvar

Tjenester

Ledelsesrådgivning
Prosjektledelse
Kontraktsledelse
Prosjekt personell