Dovre Group Consulting

Project Management // Management Consulting // Project Personnel // Renewable Energy

Dovre Group Consulting

Effective development and execution of major investment projects

Prosjekteierstyring, prosjektledelse og kontraktsledelse innen utvikling og
gjennomføring av store og komplekse investeringsprosjekter i privat og offentlig sektor.

LEDELSESRÅDGIVNING
PROSJEKTLEDELSE
KONTRAKTLEDELSE
PROSJEKTPERSONELL

Management Team

Stein Berntsen

CEO

Steven Richardson

Director Personnel

Karin Kaasen

Director Contract Management

Kent Mikael Rosseland

Partner Consulting

Christine Skodvin

Recruitment Manager

DOVRE GROUP WILL PURCHASE
ESITE FROM FORTUM

MIKO OLKKONEN NEW VP
IN CHARGE OF FINLAND

Read more – See News section

We support a green future

Increasing our share of green projects

Mo i Rana lufthavn

Nytt regjeringskvartal

Follobanen

Langskip CCS

Dovre Group Consulting

Effective development and execution of major investment projects

Ledelsesrådgivning og operativ ledelse innen prosjekteierstyring, porteføljestyring av prosjekter, usikkerhetsstyring, prosjektmodeller, krav til beslutningsunderlag, prosjektkontor, benchmarking, markedsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, gjennomførings- og kontraktsstrategier, prosjektorganisering, prosjektstyring, anskaffelser, kvalitetsledelse og sikkerhetsledelse.

Kompetanseområder

Prosjekteierstyring og porteføljeledelse
Usikkerhets- og risikostyring
Konseptvalg og prosjektevaluering
Prosjekt- og programledelse
Kontrakts- og innkjøpsledelse
Kvalitets- og sikkerhetsledelse

Bransjer

Samferdsel
Bygg og eiendom
Kraftoverføring
Karbonfangst og -lagring
IT og telekom
Helse
Forsvar

Tjenester

Ledelsesrådgivning
Prosjektledelse
Kontraktsledelse
Prosjekt personell