Metode Workprep E&I – Haugesund

Introduction

Location: Haugesund
Duration: 17/06/2024 – 31/12/2025
Number of openings: 5

Function

Vi trenger å styrke Construction innen metode og arbeidspakker innen E&I fag. Kandidater må ha construction erfaring fra landanlegg eller offshore. En som liker å jobbe i team, være fremover lent og aktiv deltager mot de andre avdelingene i prosjektet.

• Metode arbeid og arbeidspakker innen E&I.
• Beskrive jobbene i arbeidspakken på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
• Input til plan
• Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon – plot planer – 3D bilder etc.
• Utarbeide arbeidspakker, beskrivelse på norsk.
• Assistere jobben ved utførelse

Requirements

Required Education:

• Fagbrev innen E&I fagene Required Work

Experience:

• Ha erfaring fra metode arbeid i tilsvarende oppgaver
• Ha Construction erfaring fra offshore / onshore arbeid, erfaring fra formanns arbeid med bruk av PC

Required Qualifications:

• Like å jobbe i team 
• Godt humør, flink til å ta initiativ og fremoverlent 
• Gode engelsk og norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
• Gode data kunnskaper

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com
#LI-CH1

Location

ID

Job ID: #32610