Senior Commissioning Ingeniør – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger or Bergen
Duration: 03.06.2024 – 30.06.2025

Function

·        Utvikle grensesnittstegninger (Boundary) i overensstemmelse med definert Comm./MC struktur
·        Lage Commissioning og MC struktur
·        Etablere og skrive  systemutprøvingsprosedyrer
·        Lage ferdigstillelses- og samhandlings strategi, inkludert utprøving og overlevering
·        Gjennomføre commissioningaktiviteter offshore
·        Utføre redline mark-up og master oppdatering under commissioning
·        Delta på FAT/oppfølging av underleverandører
·        Utvikle handover Dossier (RFCC/RFOC)
·        Som en del av Commissioning-teamet vil du få arbeide med både studie- og      realiseringsoppdrag. Du følger prosjektene fra planlegging i studiefasen til utstyr er installert og testet på plattformen.
Du vil jobbe tett sammen med andre disipliner og samtidig ha støtte og samarbeid i egen disiplin. Det må påregnes noe reising, både for å verifisere utstyr hos leverandør før det sendes til base, og offshore når utstyr skal testes og overleveres til kunde.

Requirements

·        MSc/BSc innenfor relevant fagretning, eller relevant fagbrev
·        Minimum 3 års erfaring innenfor prosjektarbeid
·        Minimum 3 års erfaring fra olje og gass industrien
·        God multidisiplin forståelse / god teknisk forståelse

Personlig kvaliteter
·        Gode koordinerings- og kommunikasjonsevner
·        Fungere godt i samarbeid med andre
·        God multidisiplin forståelse
·        God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Kristian Vaaga
Senior Recruiter
kristian.vaaga@dovregroup.com
#LI-KV1

Location

ID

Job ID: #32217