Senior ingeniør – Bergen

Introduction

Work location: Bergen

Function

• Utføre oppgaver som følger tildelte funksjoner i en eller flere prosjektorganisasjoner i henhold til tildelt tid og kost. Dette kan omhandle oppgaver som estimering, planlegging, rapportering, prosjektering, tilbudsevaluering, teknisk leverandøroppfølging, installasjonsoppfølging, mekanisk ferdigstillelse etc.
• Bidra til å sikre at disiplinens leveranser oppfyller krav gitt i lover, forskrifter og gjeldende styrende dokumentasjon hos firmaet og Kunde
• Rekvirere materiell i tildelte prosjekter
• Utføre og eventuelt lede offshore befaringer, MC, commissioning ved behov.
• Identifisere og utarbeide tekniske avklaringer/forespørsler i tildelte prosjekter
• Identifisere og rapportere til overordnet i prosjektorganisasjonen mulige endringer i arbeidsomfang.
• Verifisere leverandørdokumentasjon
• Supplere underlag til design disiplinen for utarbeidelse av tegninger
• Ved behov delta i som feltingeniør under installasjonsarbeid
• Ved behov ivareta rolle som disiplinleder i henhold til organisasjonskart for prosjekt.
• Deltakelse i utarbeidelse av kostestimater knyttet til egen disiplin
• Kommunisere med andre disipliner i tildelte prosjekter
• Ved behov være prosjektleder i enkeltprosjekter
• Veilede mindre erfarne ingeniører i det daglige arbeidet
• Assistere med administrative oppgaver i sin gruppe/avdeling

MYNDIGHET OG FULLMAKTER:
• Utarbeide prosjektdokumentasjon
• Sjekke prosjektdokumentasjon i henhold til disiplinledermatrise/organisasjonskart
• Senior Struktur-ingeniør(er), har fullmakt til å utstede « Statement for lifting» i henhold til krav gitt i Norsok R-002. Ingeniør skal, som minimum, ha ingeniørutdanning på Bachelor nivå, eller tilsvarende.

Requirements

• Sivilingeniør eller tilsvarende med minimum 5 års relevant erfaring.
• Ingeniør eller tilsvarende med minimum 6 års relevant erfaring.
• Teknisk fagskole med minimum 10 års relevant erfaring med ingeniøroppgaver
• Fagbrev eller annen relevant bakgrunn med minimum 12 års relevant erfaringmed ingeniøroppgaver

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25083